Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hofstede Ter Ommeloop

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
49017
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49017

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige, 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, gelegen op de hoek met een geasfalteerd zijtracé. Hoevenaam toegekend door de Heemkundige Kring in 1976; de benaming "Ommeloop" wordt reeds vermeld in 1572.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hofstede Ter Ommeloop

Omloopstraat 7 (Waregem)
Voormalige, 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, gelegen op de hoek met een geasfalteerd zijtracé. Hoevenaam toegekend door de Heemkundige Kring in 1976; de benaming "Ommeloop" wordt reeds vermeld in 1572.