Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met lijstgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49041
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49041

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerde lijstgevel van twee traveeën; gele baksteen afgewisseld met banden rode baksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met lijstgevel

Wolfstraat 8 (Gent)
Verankerde lijstgevel van twee traveeën; gele baksteen afgewisseld met banden rode baksteen.