Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begraafplaats van Markegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 49066   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49066

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kouterweg z.nr. Begraafplaats van Markegem, aangelegd in 1975 ter vervanging van de ontruimde begraafplaats aan de kerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begraafplaats van Markegem

Kouterweg zonder nummer (Dentergem)
Kouterweg z.nr. Begraafplaats van Markegem, aangelegd in 1975 ter vervanging van de ontruimde begraafplaats aan de kerk.