Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49068
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49068

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Steenstraat nr. 49. Vrijstaand woonhuis, volgens het kadaster gebouwd in 1933 na afbraak in 1921 van een beschadigde vlaszwingelarij die was gebouwd in 1913. Voortuintje met verharde oprit aan de linker zijde. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (bruine mechanische pannen). Rode baksteenbouw met gewitte voegen boven een gecementeerde plint waarin cartouches met 'Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Steenstraat 49 (Kortemark)
Steenstraat nr. 49. Vrijstaand woonhuis, volgens het kadaster gebouwd in 1933 na afbraak in 1921 van een beschadigde vlaszwingelarij die was gebouwd in 1913. Voortuintje met verharde oprit aan de linker zijde. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (bruine mechanische pannen). Rode baksteenbouw met gewitte voegen boven een gecementeerde plint waarin cartouches met '