Kluiskapel

Beschermd monument van 24-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Affligem
Deelgemeente Hekelgem
Straat Kluisdreef
Locatie Kluisdreef zonder nummer (Affligem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23105/114.1
  • OB000094

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kluiskapel

Kluisdreef 1/2, Affligem (Vlaams-Brabant)

Witgeschilderd bak- en zandstenen gebouw met driezijdige sluiting onder steil dak met klokkentorentje.

Beschrijving

De Kluiskapel te Affligem is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, esthetische en volkskundige waarde van de Kluiskapel als volgt werd gemotiveerd: "als een aloude stichting als kluis met bijhorende bron en bos, reeds vermeld in de 12de eeuw als afhankelijk van de abdij van Affligem, die aanleiding gaf tot het ontstaan van een volksdevotie en van legenden, en die haar huidig voorkomen kreeg in 1835 toen het schip van 1758 werd gesloopt en aan het overblijvende koor een voorportaal werd gebouwd."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000710, Kluiskapel, advies KCML (1985).

Waarden

De Kluiskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.