Beschermd monument

Kluiskapel

Beschermd monument van 24-01-1985 tot heden

ID
491
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/491

Besluiten

Kluiskapel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1985  ID: 2020

Beschrijving

De Kluiskapel te Affligem is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, esthetische en volkskundige waarde van de Kluiskapel als volgt werd gemotiveerd: "als een aloude stichting als kluis met bijhorende bron en bos, reeds vermeld in de 12de eeuw als afhankelijk van de abdij van Affligem, die aanleiding gaf tot het ontstaan van een volksdevotie en van legenden, en die haar huidig voorkomen kreeg in 1835 toen het schip van 1758 werd gesloopt en aan het overblijvende koor een voorportaal werd gebouwd."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000710, Kluiskapel, advies KCML (1985).


Waarden

De Kluiskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kluiskapel

Kluisdreef zonder nummer (Affligem)
Witgeschilderd bak- en zandstenen gebouw met driezijdige sluiting onder steil dak met klokkentorentje.