Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49127
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49127

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing; spiegelbeeldschema van twee huizen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

De Montstraat 3-5 (Ieper)
Eenheidsbebouwing; spiegelbeeldschema van twee huizen.