Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Smidse Uyttendaele bij winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49160
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49160

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige smidse bij het winkelhuis van de familie Uyttendaele die drie generaties smeden telde. Het huis met ijzerwinkel werd volgens mondelinge bron en kadastergegevens gebouwd in 1937. Daarnaast aan de straat bouwde Leonard Uyttendaele volgens de bouwvergunning van 1937 een nieuwe smidse.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Smidse Uyttendaele bij winkelhuis

Dorp 107 (Berlare)
Voormalige smidse bij het winkelhuis van de familie Uyttendaele die drie generaties smeden telde. Het huis met ijzerwinkel werd gebouwd in 1937. Daarnaast bouwde Leonard Uyttendaele in 1937 een nieuwe smidse. Naar verluidt werd de smidse die zich nu nog achter in de tuin bevindt gebouwd in de jaren 1950. Eenvoudig bakstenen bedrijfsgebouw onder twee raekemdaken met ijzeren spanten.