Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49162
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49162

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen hoeve van de Sint-Baafsabdij, reeds vermeld in de 15de eeuw. In de 18de eeuw wethuis en gemeentehuis met café zogenaamd "Het wetshuis". In de 20ste eeuw woonhuis van handelaar in handschoenen, product van lokale huisnijverheid. Dorpshuis van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), van 1810.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Vredesplein 19, 21/1-2, 19A (Zwalm)
Dorpswoning van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1810, rechts aansluitend poortgebouw uit midden 19de eeuw met doorrit naar achtergelegen erf omsloten door dienstgebouwen.