Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van 1932 in geometrische art deco

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49163
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49163

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Prinses Marie-Joséplein nr. 7-11. Eenheidsbebouwing naar ontwerp van A. Meuleman(s) (Gent) van 1932, in geometrische art deco, cf. volumespel d.m.v. doorgetrokken traveeën en erkers, materiaalgebruik, specifieke metselverbanden, gecementeerde zagetand en glas-in-lood. STADSARCHIEF KORTRIJK 141, nr. 10810; 141, nr. 10862.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van 1932 in geometrische art deco

Prinses Marie-Joséplein 7-11 (Kortrijk)
Prinses Marie-Joséplein nr. 7-11. Eenheidsbebouwing naar ontwerp van A. Meuleman(s) (Gent) van 1932, in geometrische art deco, cf. volumespel d.m.v. doorgetrokken traveeën en erkers, materiaalgebruik, specifieke metselverbanden, gecementeerde zagetand en glas-in-lood. STADSARCHIEF KORTRIJK 141, nr. 10810; 141, nr. 10862.