Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
49169
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49169

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve gelegen ten zuiden van de straat, bestaande uit losstaande hoevegebouwen in L-vormige opstelling rond het erf in losse verharding, afgesloten met witgeschilderd ijzeren buishek en toegankelijk via de aan oostzijde beboomde erfoprit.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Legestraat 12 (Ardooie)
Hoeve gelegen ten zuiden van de straat, bestaande uit losstaande hoevegebouwen in L-vormige opstelling rond het erf in losse verharding, afgesloten met witgeschilderd ijzeren buishek en toegankelijk via de aan oostzijde beboomde erfoprit.