Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhoeve Ter Cauborre

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49171
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49171

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige herenhoeve met losse bestanddelen rond vierkant gekasseid erf. Mooi geheel in beboomde en begraasde tuin; boerenhuis en stal ten noordoosten uit eind 18de eeuw, overige dienstgebouwen uit eind 19de eeuw. Verankerd baksteenbouw onder zadeldaken (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhoeve Ter Cauborre

Cauborrestraat 5 (Wortegem-Petegem)
Herenhoeve met losse bestanddelen rond vierkant gekasseid erf. Mooi geheel in beboomde en met gras begroeide tuin; boerenhuis en stal ten noordoosten uit eind 18de eeuw, overige dienstgebouwen uit eind 19de eeuw. Verankerd baksteenbouw onder zadeldaken.