Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49183

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen in een begraasd en omhaagd erf, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Beschermd als monument bij MB van 12.02.2002. Het in 1997 gerenoveerd boerenhuis, gelegen ten noorden van het erf, telt zes traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met pannen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Ooststraat 7 (Kaprijke)
Hoeve met losstaande bestanddelen in een met gras begroeid en omhaagd erf, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Het boerenhuis telt zes traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met pannen. Bakstenen dwarsschuur van negen traveeën onder een zadeldak uit 1881.