Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lourdesgrot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49190
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49190

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Jan Vinckestraat z.nr. Lourdesgrot. Gelegen op een perceel ten oosten van de straat, eertijds aan zuidoostzijde van de oude pastorie. Afgescheiden van de straat door een kasseien muurtje, afgesloten door een buisleuninghekken met de letters "A M". Toegang geflankeerd door twee bomen (Sierkerselaar). Grotto opgebouwd uit metselwerk van natuursteen en veldsteen, deels begroeid met KlimhortenAanduiding van

Is de vaststelling van

Lourdesgrot

Jan Vinckestraat zonder nummer (Tielt)
Gelegen op een perceel ten westen van de straat, eertijds aan zuidoostzijde van de oude pastorie. Afgescheiden van de straat door een kasseien muurtje, afgesloten door een buisleuninghekken met de letters "A M".