Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kluiskapel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-01-1985 tot heden

ID
492
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/492

Besluiten

Kluiskapel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1985  ID: 2020

Beschrijving

De Kluiskapel is samen met haar omgeving beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en esthetische waarde van de Kluiskapel met omgeving als volgt werden gemotiveerd: "als de natuurlijke begeleiding van het monument en waarvan de lage en eenvoudige boerenhuisjes een landelijk karakter verlenen."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000710, Kluiskapel, advies KCML (1985).


Waarden

De Kluiskapel met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kluiskapel

Kluisdreef zonder nummer (Affligem)
Witgeschilderd bak- en zandstenen gebouw met driezijdige sluiting onder steil dak met klokkentorentje.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem

Aalst, Erembodegem, Meldert, Moorsel (Aalst), Hekelgem (Affligem)
Het Kluisbos is een belangrijk oud bos met een laaggelegen broekbos met typerende flora. In het Kluisbos staat de Kluiskapel oorspronkelijk opgericht in de 7de-8ste eeuw door de abdij van Lobbes op een plaats met een heidense boom- en broncultus. De relicten van het abdijcomplex van Affligem liggen op een verhevenheid in het landschap wat een uitstraling geeft van haar vroegere macht over deze streek. Naast moestuinen en boomgaarden, vormt de monumentale notelaar achter de Sint-Benedictuspoort een relict van de oorspronkelijke tuinen. De Faluintjes en het Kloosterbos bestaan uit graslanden en akkerlanden, met verspreide bosjes en lokale hopteelt. Er lopen talrijke los- en voetwegen die noord-zuid georiƫnteerd zijn richting Molenbeekvallei. De beekvalleien zijn meestal vrij smal en sterk in het landschap ingesneden met meanderende beken, drassige graslanden en bosjes in een natte omgevin