Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 49215   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49215

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sparrenstraat nr. 55. Kleine villa op L-vormige plattegrond van ca. 1936 gelegen midden in een tuin. Lage baksteenbouw onder hoog gemansardeerd, pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen en deurportaal met behouden schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Sparrenstraat 55 (Brugge)
Kleine villa op L-vormige plattegrond van circa 1936 gelegen midden in een tuin.