Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49220
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49220

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistisch burgerhuis, volgens gegevens van het kadasterarchief in 1883 gekadastreerd als een totaal gereconstrueerde of nieuw gebouwde woning, opgetrokken door Petrus Coppens-Wagon, winkelier.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Wiezeplein 16 (Lebbeke)
Neoclassicistisch burgerhuis, in 1883 gekadastreerd als een totaal gereconstrueerde of nieuw gebouwde woning, opgetrokken door Petrus Coppens-Wagon, winkelier. Onderkelderde woning van vijf traveeën en twee nagenoeg even hoge bouwlagen onder pannen schilddak.