Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49225
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49225

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kloosterveld nr. 26. Voormalige hoeve staat reeds weergegeven op de Popp-kaart (ca. 1842). Laag boerenhuis van vier traveeën met twee opkamertraveeën. Verankerde bakstenen lijstgevel, beschilderd boven een zwart gepekte plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Kloosterveld 26 (Brugge)
Voormalige hoeve met laag boerenhuis van vier traveeën met twee opkamertraveeën.