Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vlashandelaarswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49229
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49229

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis van "1931" (cf. geïncrusteerde datum in de geveltop) gelegen in een bocht van de Kantstraat. Volgens het kadaster gebouwd in 1937 in opdracht van vlashandelaar André Despriet.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vlashandelaarswoning gedateerd 1931

Kantstraat 2 (Harelbeke)
Woonhuis van "1931" (zie geïncrusteerde datum in de geveltop) gelegen in een bocht van de Kantstraat. Volgens het kadaster gebouwd in 1937 in opdracht van vlashandelaar André Despriet.