Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning bij Begijnhof Poortakker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49233
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49233

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bij het klooster van Poortakker hoort een aan de straat palende neogotisch woning, vroeger bewoond door de aalmoezenier van het klooster. Dit gebouw verleent in het straatbeeld en bijkomend accent als herkenningsteken voor dit klooster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Aalmoezenierswoning van klooster van Poortakker

Oude Houtlei 56 (Gent)
Bij het klooster van Poortakker hoort een aan de straat palende neogotische woning, vroeger bewoond door de aalmoezenier van het klooster. Volgens de voorgevelopstand van de woning bij de bouwaanvraag van 1877 telde het huis aanvankelijk slechts twee bouwlagen. De verhoging van het huis met een tweede bovenverdieping en de toevoeging van de vierkante hoektoren zal wellicht deel uitgemaakt hebben van de latere vergroting van het huis die die 1906 kadastraal werden geregistreerd.