Vastgesteld bouwkundig erfgoed

20ste-eeuws brugwachtershuisje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49249
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49249

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Damse Vaart-Zuid z.nr. Voormalig 20ste-eeuws brugwachtershuisje gelegen op steiger aan de hoge dijkoever van de vaart. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.Klein witgeschilderd éénlagig bakstenen gebouwtje op gecementeerde en zwart geschilderde plint, onder licht overkragend zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische paAanduiding van

Is de vaststelling van

Brugwachtershuisje

Damse Vaart-Zuid zonder nummer (Damme)
Voormalig 20ste-eeuws brugwachtershuisje gelegen op steiger aan de hoge dijkoever van de vaart. Klein witgeschilderd éénlagig bakstenen gebouwtje op gecementeerde en zwart geschilderde plint, onder licht overkragend zadeldak.