Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49258

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Enkelhuizen in eenheidsbebouwing van twee traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens kadastergegevens van 1884.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Bruiloftstraat 39-43, Keiberg 3-17 (Gent)
Enkelhuizen in eenheidsbebouwing van twee traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens kadastergegevens van 1884.