Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49284
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49284

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis midden grasperk afgezet door middel van recent bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten; ijzeren poort tussen postamenten van arduin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Plaats zonder nummer (Roeselare)
Driebeukige kerk uit de 17de eeuw met westtoren uit de 15de eeuw, in 1895 in oostelijke richting uitgebreid met drie traveeën, een apsis en een nieuwe sacristie naar ontwerp van J. Soete (Roeselare). Voormalig kerkhof afgezet door middel van recent bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten; ijzeren poort tussen postamenten van arduin. Enkele 19de-eeuwse grafstenen tegen de muur ten noorden van de kerkingang. Oorlogsgedenkteken van 1921 tegenover de ingang. Roepsteen tussen zuidwestelijke steunberen aan de ingang van de kerk.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Martinus

Plaats zonder nummer (Roeselare)
In 1779-1781 bouwden Pieter en zoon Lambert-Benoit van Peteghem (Gent) een nieuw orgel; de orgelkast werd gemaakt door J. Staes (Rumbeke). In 1838 en 1847 werd het orgel gekuist; uitvoerder onbekend. Wijzigingen geschiedden achtereenvolgens door Jacobus Philippus Forrest (Roeselare) in 1895 en door Oscar Anneessens (Kortrijk) in 1934. Volgens zijn werklijst voerde ook Jules Anneessens (Menen) werken uit; data hiervan zijn niet bekend. Jos Loncke en zonen (Esen/Zarren) voerde diverse werken tussen 1962 en 1974.