Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vlasschuur van 1928

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49296
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49296

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dieper gelegen vlasschuur, volgens het kadaster gebouwd in 1928 door landbouwer Achille Holvoet-Delbaere en in 1929 in gebruik genomen. Bakstenen magazijn bestaande uit drie beuken (nok evenwijdig met de straat), waarvan de achterste beuk later is toegevoegd. Kenmerkende beeldnis met heiligenbeeld en muizentand boven de houten schuifpoort.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vlasschuur van 1928

Bavikhoofsestraat zonder nummer (Harelbeke)
Dieper gelegen vlasschuur, volgens het kadaster gebouwd in 1928 door landbouwer Achille Holvoet-Delbaere en in 1929 in gebruik genomen. Bakstenen magazijn bestaande uit drie beuken (nok evenwijdig met de straat), waarvan de achterste beuk later is toegevoegd.