Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen met barokke en empiregevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49341
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49341

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 24-26. Voormalig diep- (nr. 24) en breedhuis, in 1960 samengevoegd en op de gevels na volledig gesloopt i.f.v. bouw van grote winkelruimte. In 1994, consoliderende restauratie van de gevels.★ Nr. 24. Z.g. "De Blaasbalg" cf. afbeelding op cartouche. Laatbarokke, verankerde en beige beschilderde, bakstenen trapgevel (7 tr. + topstuk), op cartouches gedateerd "ANNO / 1710Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen met barokke en empiregevel

Predikherenstraat 24-26 (Brugge)
Voormalig diep- (nummer 24) en breedhuis, in 1960 samengevoegd en op de gevels na volledig gesloopt in functie van bouw van grote winkelruimte. In 1994, consoliderende restauratie van de gevels.