Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
49354
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49354

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lage dorpswoning, volgens het kadaster opgetrokken in 1865 door winkelier Karolus Vansteenkiste (registratie in 1871).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Koekoekstraat 1 (Waregem)
Lage dorpswoning, volgens het kadaster opgetrokken in 1865 door winkelier Karolus Vansteenkiste (registratie in 1871).