Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Leerwerkschool van de zusters van Sint-Vincentius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49373
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49373

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige beroepsschool Sint-Jozef eertijds geleid door de zusters van Sint-Vincentius en horende bij de Sint-Jozefschool in De Ring nummer 22. Thans onderdeel van het Sint-Jozefinstituut en ingericht als bovenbouwschool met richtingen ASO, TSO en BSO.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Leerwerkschool van de zusters van Sint-Vincentius

Jagerstraat 5 (Hamme)
Gebouwen van vroegere leerwerk- of beroepsschool opgetrokken in 1954 naar ontwerp van architect Frans Van Severen en plechtig ingewijd in januari 1955.