Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49376
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49376

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeven, belangrijke volumes in het straatbeeld. Nieuwe bouw aan de kant van de pare nummers.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Gesloten hoeve

Bergestraat 11 (Herzele)
De gesloten hoeve vormt een belangrijk volume in het straatbeeld.