Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49382
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49382

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten zuiden en grote schuur ten westen van ruim binnenerf, aan straatzijde en westzijde afgesloten met haag, toegankelijk via een eenvoudig ijzeren hek tussen vierkante gemetste hekpijlers onder pannen ezelsrug.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Kortrijkseheerweg 47 (Nazareth)
Hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten zuiden en grote schuur ten westen van ruim binnenerf; aan straatzijde en westzijde afgesloten met haag, toegankelijk via een eenvoudig ijzeren hek tussen vierkante gemetste hekpijlers onder pannen ezelsrug. Woonhuis van zeven en twee traveeën onder zadeldak, in zijn huidige vorm daterend uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.