Beschermd monument

Burgerhuizen Het Heibloemken, In den Draak, Het Rooske

Beschermd monument van 10-05-1999 tot heden
ID: 4939   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4939

Besluiten

Burgerhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-05-1999  ID: 3413

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de burgerhuizen Het Heibloemken, In den Draak en Het Rooske, in 1895 als één geheel gebouwd, naar een ontwerp van architect Pieter-Jozef Taeymans.


Waarden

Patersstraat nummers 5, 7 en 9 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: In 1895 gebouwd als één geheel naar ontwerp van P.J. Taeymans is het één van de weinige, gaaf bewaarde 19de-eeuwse groepsbebouwingen in Turnhout. Vooral de gevels, die de rijke vormentaal van de neo-Vlaamserenaissance uitstallen zijn bijzonder. Het geheel maakt een bewust pittoreske indruk, als reactie tegen de regelmaat van het classicisme. Plattegrond en inrichting van de drie woningen zijn kenmerkend voor de bouwperiode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Drie burgerhuizen Het Heibloemken, In den Draak, Het Rooske

Patersstraat 5, 7, 9 (Turnhout)
Burgerhuizen, gebouwd circa 1895, naar ontwerp van P.J. Taeymans, in een eclectische stijl met sterke neo-Vlaamse-renaissance-inslag en/of elementen ontleend aan de cottagestijl.