Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49390
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49390

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) van 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Vandenpeereboomplein 41 (Ieper)
Woonhuis naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) van 1921.