Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgermeesterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49396
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49396

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 3. Voormalige burgemeesterswoning; sedert 1851, Vrije kleuterschool der zusters van de H. gehoorzaamheid. Laat-classicistische herenwoning n.o.v. architect Grawez (Duinkerke) van 1821. Voortuintje voorzien van laag hek. Gevelplaat met inscriptie: .Leopold eerste koning der Belgen werd hier onthaald door de stadsregering van Veurne bij zijne aankomst in het land op 17 juli 1831. HonderdjarigeAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgemeesterswoning

Pannestraat 1-3 (Veurne)
Voormalige burgemeesterswoning; sedert 1851, Vrije kleuterschool der zusters van de Heilige gehoorzaamheid. Laat-classicistische herenwoning naar ontwerp van architect Grawez (Duinkerke) van 1821.