Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49397
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49397

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gekoppelde rijhuizen van vijf en twee traveeën met twee bouwlagen onder zadeldaken met pannen, volgens kadasterarchief gebouwd in opdracht van onderwijzer J. Tersago in 1901 en 1900.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Stationsstraat 23-25 (Hamme)
Gekoppelde rijhuizen van vijf en twee traveeën met twee bouwlagen onder zadeldaken met pannen, volgens kadasterarchief gebouwd in opdracht van onderwijzer J. Tersago in 1901 en 1900.