Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kravaalbos en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 13-10-1980 tot heden

ID
494
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/494

Besluiten

Kravaalbos
definitieve beschermingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 13-10-1980  ID: 1521

Beschrijving

Het Kravaalbos met omgeving werd reeds beschermd als landschap bij ministerieel besluit van 24 mei 1977.
Deze bescherming werd opgeheven bij koninklijk besluit van 13 oktober 1980. In datzelfde besluit werd het Kravaalbos met omgeving opnieuw beschermd als landschap.
Bij deze bescherming betreft het een groter gebied dan bij de oorspronkelijke opgeheven bescherming.Waarden

Het Kravaalbos met omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kravaalbos en omgeving

Baardegem, Meldert (Aalst), Asse (Asse), Mazenzele, Opwijk (Opwijk)
Het overgrote deel van het Kravaalbos, op grondgebied van Aalst, Opwijk en Asse, maakte sinds de 14e eeuw deel uit van het domein van de benedictinessenabdij van Vorst, een stichting van de abdij van Affligem. De boscomplexen Kravaalbos en Affligembos waren eens delen van eenzelfde bosgebied, het zogenaamde 'Asscherholt', dat op zijn beurt kan beschouwd worden als een restant van het Kolenwoud.