Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Jozef: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-06-1976 tot heden

ID
4940
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4940

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jozef en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-06-1976  ID: 995

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de omgeving van de Sint-Jozefkerk, gesitueerd aan de westelijke toegang van het domein Oude Gracht. Rondom de parochiekerk liggen onder andere een school, een pastorie en dorpswoningen. De als monument beschermde kerk maakt geen deel uit van de afbakening van het landschap.Waarden

De omgeving van de kerk van Hoogboom is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Hoogboomsteenweg 229 (Kapellen)
Rechthoekige dorpswoning uit het vierde kwart van de 19de eeuw, waarin herberg en winkeltje.


Parochiekerk Sint-Jozef

Hoogboomsteenweg 294 (Kapellen)
Georiënteerde neogotische basiliek met westtoren, ingeplant bij westelijke toegang van het domein Oude Gracht op een met rododendron afgesloten beboomd terrein met kerkhof aan oostzijde.


Pastorie Sint-Jozefparochie

Hoogboomsteenweg 241-245 (Kapellen)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met flankerende aanbouwsels, van 1872 naar ontwerp van E. Gife.


School, portierswoning en klooster

Hoogboomsteenweg 286-288 (Kapellen)
Gekoppelde woningen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Nummer 286 van 1878, deed dienst als vrije school, en nummer 288 deed dienst als portierswoning en klooster.


Schoolgebouw

Hoogboomsteenweg 282-284 (Kapellen)
Achterin gelegen en schuin ingeplant rechthoekig schoolgebouwtje van 1884 en 1913.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen

Brasschaat (Brasschaat), Kalmthout (Kalmthout), Kapellen (Kapellen), Stabroek (Stabroek)
De ankerplaats is gelegen op een helling die de overgang vormt van de laaggelegen Scheldepolders naar de hoger gelegen Kempen en vertoont dus kenmerken van beide gebieden. Het westen wordt gedomineerd door landbouwgronden. Centraal wordt de ankerplaats ingenomen door een sterk bebost landschap dat in het oosten begrensd wordt door het militaire Kamp van Brasschaat en het heidegebied van het Klein Schietveld. De talrijke waardevolle kasteelparken zijn veelal gesitueerd langs de grote(re) wegen. In het noorden van de ankerplaats komen relicten van de militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen voor, die werd uitgebouwd door Belgen (voor beide wereldoorlogen) en Duitsers (tijdens de Eerste Wereldoorlog). Deze verdedigingslinies werden dwars door het bestaande landschap aangelegd en vormen een duidelijk herkenbare lineaire structuur die de hele ankerplaats van west naar oost doorkruist.