Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gildehuis der Visverkopers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Trapgevel (10 trappen + topstuk) met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), opgetrokken uit Balegemse zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gildehuis der Visverkopers

Groentenmarkt 14 (Gent)
Trapgevel (10 trappen + topstuk) met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), opgetrokken uit Balegemse zandsteen.