Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk ontworpen door Emmanuel Hiel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 49424   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49424

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Na de Tweede oorlog breidde de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen de bestaande sociale woonwijk ten noordwesten van de stad uit. Zo realiseerde ze in 1954-1955 74 woonhuizen en drie winkelhuizen naar ontwerp van architect Emmanuel Hiel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sociale woonwijk ontworpen door Emmanuel Hiel

Koning Boudewijnlaan 1-64, 66, Pater Ruttenplein 30-48, Ros Beiaardstraat 1-23 (Dendermonde)
Na de Tweede oorlog breidde de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen de bestaande sociale woonwijk ten noordwesten van de stad uit. Zo realiseerde ze in 1954-1955 74 woonhuizen en drie winkelhuizen naar ontwerp van architect Emmanuel Hiel.