Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49432
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49432

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sterrestraat nr. 46. Interbellumwoning. Het huis wordt volgens kadaster gebouwd in de periode 1932-1933, later wordt aan de westzijde een stuk toegevoegd (vooruitspringende linkertravee). Architect ongekend, een vergelijkbaar volume staat te Schuiferskapelle (cf. Schuiferskapelle, Biermanstraat nr. 63). Bakstenen volume onder schilddak in rode geglazuurde pannen (nok parallel met straat),Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoning

Sterrestraat 46 (Tielt)
Sterrestraat nr. 46. Interbellumwoning. Het huis wordt volgens kadaster gebouwd in de periode 1932-1933, later wordt aan de westzijde een stuk toegevoegd (vooruitspringende linkertravee). Architect ongekend, een vergelijkbaar volume staat te Schuiferskapelle (cf. Schuiferskapelle, Biermanstraat nr. 63). Bakstenen volume onder schilddak in rode geglazuurde pannen (nok parallel met straat),