Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49438
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49438

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Generaal Eisenhowerstraar nr. 85. Rijwoning gebouwd in 1936 door onderwijzer Demol cf. kadastrale gegevens. Burgerwoning met recent geschilderd bakstenen parement op arduinen sokkel. Fraaie overkragende houten kroonlijst. Typerende smalle deurtravee en brede venstertravee gemarkeerd door doorgetrokken erker met erboven balkon geflankeerd door lisenen. Rechthoekige muuropeningen met vernieuAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Gen. Eisenhowerstraat 85 (Kuurne)
Generaal Eisenhowerstraar nr. 85. Rijwoning gebouwd in 1936 door onderwijzer Demol cf. kadastrale gegevens. Burgerwoning met recent geschilderd bakstenen parement op arduinen sokkel. Fraaie overkragende houten kroonlijst. Typerende smalle deurtravee en brede venstertravee gemarkeerd door doorgetrokken erker met erboven balkon geflankeerd door lisenen. Rechthoekige muuropeningen met vernieu