Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49448
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49448

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroegere tweegezinswoning. Ruggelings naar de straat gekeerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Hemelrijkstraat 18 (Oudenaarde)
Vroegere tweegezinswoning. Ruggelings naar de straat gekeerde boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw.