Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Kerstenburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49454
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49454

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Markegemsesteenweg nr. 151. Manège, z.g. "Kerstenburg" voordien in gebruik als hoeve. De naam houdt waarschijnlijk verband met de adellijke familie Van Kerssene, die zeker in de 14de eeuw maar wellicht al veel vroeger grote stukken grond bezat in dit deel van Dentergem. Volgens kadastergegevens gebouwd ca. 1836 ten westen van de z.g. "Zuid Galgenkouter". De site staat op dAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Kerstenburg

Markegemsesteenweg 151 (Dentergem)
Manège "Kerstenburg" voordien in gebruik als hoeve. De naam houdt waarschijnlijk verband met de adellijke familie Van Kerssene, die zeker in de 14de eeuw maar wellicht al veel vroeger grote stukken grond bezat in dit deel van Dentergem. Volgens kadastergegevens gebouwd circa 1836 ten westen van de "Zuid Galgenkouter". De site staat op de Atlas der Buurtwegen (1843). Gelegen in de depressie van de Peperlaar- of Krommendijkbeek. Laatst genoemde op de Atlas der Buurtwegen als "Peperlaebeke" en op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) aangeduid als de "Krommen Peperlae(r?) Beek". In de voorliggende weiden werden in de buurt van de beek resten gevonden van vermoedelijk een bronstijdnederzetting.