Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zusterklooster met godshuis van Everbeek-Beneden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49474
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49474

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ten oosten achter de kerk gelegen rest van voormalig zusterklooster met godshuis van Everbeek-Beneden. Stichting in 1844 van het godshuis bediend door hospitaalzusters franciscanessen met bijhorend weeshuis, pensionaat en lagere meisjesschool.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zusterklooster met godshuis van Everbeek-Beneden

Everbeekplaats 4 (Brakel)
Ten oosten achter de kerk gelegen rest van voormalig zusterklooster met godshuis van Everbeek-Beneden. Stichting in 1844 van het godshuis bediend door hospitaalzusters franciscanessen met bijhorend weeshuis, pensionaat en lagere meisjesschool. Heden rest nog een deel van het bakstenen gebouwencomplex, door zijn grootschalig volume refererend aan zijn aanvankelijke functie.