Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49482
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49482

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorgevel in barokstijl, drie traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte top van bak- en zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Landhuis

Grote Markt 43 (Sint-Niklaas)
Landhuis, voormalige zetel van het hoofdcollege van het Land van Waas. Voorgevel in barokstijl, drie traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte top van bak- en zandsteen; zandstenen cartouche met jaartal 1637 boven middenvenster..