Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Noordhof of Hoge Poorte

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49492
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49492

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve (rest van wal ten Zuiden) met boerenhuis op terp, evenwijdig aan straat, ertussen liggende moestuin. Begraasd erf, ten Z.O. begrensd door een lange dwarsschuur met stallingen en wagenhuis. Eens aflhankelijk van de abdij van Eversam (Stavele)Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Noordhof

Clepstraat 5 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve (rest van wal ten zuiden) met boerenhuis op terp, evenwijdig aan straat, ertussen liggende moestuin.