Pastorie Heilig Kruisparochie met tuin: pastorie en omheiningsmuur

Beschermd monument van 01-12-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Bierbeek
Deelgemeente Korbeek-Lo
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat 54 (Bierbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24011/121.1
  • OB001303

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Heilig Kruisparochie

Pastoriestraat 40, Bierbeek (Vlaams-Brabant)

De pastorie behoort tot een reeks van vier nagenoeg identieke pastorieën die in een tussentijd van amper zes jaar in opdracht van de norbertijnenabdij van Park werden gebouwd.

Is de omvattende bescherming van

Pastorietuin van de Heilig Kruisparochie

Pastoriestraat 54 (Bierbeek)

Oorspronkelijk omwalde pastorietuin van 76 are, met typische tweeledigheid, die bewaard en herkenbaar bleef: een vlak, bij de pastorie aansluitend en vroeger kruisvor­mig ingedeeld perceel (70 are), en een omstreeks 1840-1850 'landschappelijk' aange­legde appendix.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Heilig Kruisparochie en de omheiningsmuur.

Waarden

De pastorie met ommuring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze in 1752 in opdracht van abt Alexander Slootmans opgerichte pastorie is typologisch interessant als oudste van vier vrijwel identieke Norbertijnerpastorieën die in een korte tijdspanne door de abdij van Park in het Leuvense werden gerealiseerd. Karakteristiek voor dit zowel in- als uitwendig vrijwel gaaf bewaard, classicistisch geïnspireerd, bak- en kalkstenen dubbelhuis zijn de verticale kalkstenen banden die beneden- en bovenvensters onderling met elkaar verbinden.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.