Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van hoekhuis en burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49509
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49509

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van een hoekhuis en een enkelhuis met drie en een halve bouwlaag en respectievelijk drie, een afgekante hoektravee en acht traveeën onder afgewolfde zadeldaken (pannen), daterend van 1848 (in opdracht van J. Migom).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van hoekhuis en burgerhuis

Brabantdam 141-145 (Gent)
Eenheidsbebouwing van een hoekhuis en een enkelhuis met drie en een halve bouwlaag en respectievelijk drie, een afgekante hoektravee en acht traveeën onder afgewolfde zadeldaken (pannen), daterend van 1848 (in opdracht van J. Migom).