Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Art-nouveauburgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49519
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49519

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huizenrij van zeven panden in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij burgerhuizen in art-nouveaustijl

Stationsstraat 10-22 (Lokeren)
Huizenrij van zeven panden in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevels van twee tot drie traveeën en drie bouwlagen op arduinen sokkel en onder zadeldaken. Gemeenschappelijke kenmerken zijn het parement van gekleurde baksteen en een smalle deurtravee naast een bredere venstertravee.