Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Waghenaere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
49529
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49529

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Paanderstraat. In oorsprong 18de-eeuwse hoeve, volgens het kadaster deels herbouwd rond het midden van de 19de en de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Waghenaere

Wagenaarstraat 143 (Waregem)
Gelegen op de hoek met de Paanderstraat. In oorsprong 18de-eeuwse hoeve, volgens het kadaster deels herbouwd rond het midden van de 19de en de 20ste eeuw.