Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoevecomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 49534   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49534

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevecomplex, thans met U-vormige aanleg, temidden van bebouwd dorpscentrum. Begraasd erf, deels omgeven door bakstenen bedrijfsgebouwen afgesloten met ijzeren hek. Hoger gelegen boerenhuis aan gekasseid pad.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoevecomplex

Olifantstraat 16 (Brakel)
Semigesloten hoevecomplex, heden met U-vormige aanleg, te midden van bebouwd dorpscentrum. Met gras begroeid erf, deels omgeven door bakstenen bedrijfsgebouwen afgesloten met ijzeren hek. Hoger gelegen boerenwoning aan gekasseid pad, minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.