Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bestrating met betonstraatstenen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
49554
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49554

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bestrating met betonstraatstenen, aangelegd kort na de Tweede Wereldoorlog.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bestrating met betonstraatstenen

Vijvestraat zonder nummer (Dentergem)
Bestrating met betonstraatstenen, aangelegd kort na de Tweede Wereldoorlog.