Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 49580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49580

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Laat-neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, van circa 1900.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kasteelstraat 34 (Ronse)
Neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, van circa 1900.